Zagrozenie wybuchem elektrowni atomowej w belgii

Jeśli w poszczególnym miejscu spotykają się substancje łatwo wybuchowe, odpowiednia ilość tlenu albo utleniacza, a i efektywny zapłon, można traktować o realnym zagrożeniu wybuchem. System HRD to sposób, który jest zatrudniany do stłumienia wybuchu.

Jego życie liczy na tym, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a potem zapobiega ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. System ten zapewnia bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Przedstawia go zobaczona i efektywna technologia, wysoka niezawodność i błyskawiczna reakcja systemu. Jego wadami jest również to, że dodaje się do za również na zewnątrz, jest łatwy w manipulacji i transporcie, Jest także jasną oraz silną możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dopasowana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z zespołem tłumienia wybuchu. Stanowi więc głównie wyczerpująca i częsta metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla obecne są stosowane głównie do pomocy aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w których występują pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w jakiejkolwiek dziedzinie przemysłu. Są ponad dobrą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie są substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te maja zbiornik hrd z sposobem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej umieszczony jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on zaczynany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w wyjątkowo bliskim etapie. Stanowią one zrealizowane mieszanką proszku, który po rozpyleniu w danego pomieszczenia, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W wypadku zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, rzuca się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Są one zrealizowane wodą, która utrzymuje się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy odbija się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda otwiera się gotować, a obiekt natychmiast wypełnia się parą. Butle też są wykonane zgodnie z zasadą ATEX.