Oswietlenie awaryjne kable

Każdy budynek a jego miejsce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z kwietnia 2002 roku, koniecznie musi posiadać instalację awaryjnego oświetlenia. Światło takie kojarzone jest w obiektach na wypadek nagłych braków dostawy energii elektrycznej, pożaru, czy niezwykłych zdarzeń losowych. W zależności od źródeł zasilania oświetlenie to dzielimy na: centralnie zasilane i rozproszone.

Odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych i awaryjnego źródła światła, zapewnia bezpieczeństwo osobom będącym lub opuszczającym pomieszczenia zamku w którym przybyło do utraty normalnego zasilania.

Urządzenia używane do oświetlania dróg ewakuacyjnych i awaryjne powinny spełniać podstawowe normy, by ich przeznaczenia odnosiło pożądany efekt. Oprawy takich źródeł światła tworzone są z poliwęglanu i współpracują z akumulatorami. Czas pracy takiego źródła światła zależy od modułu jaki zastał zainstalowany i zawiera się w przedziale od 1 do 3 godzin. Innym wyjściem że istnieć wykonanie oprawy rastrowej wykonanej z blachy i tworzonej systemem proszkowym. Odbłyśniki powlekane są aluminium, i ich paraboliczny kształt zapewnia optymalne oświetlenie. W miejscach o wysokiej kubaturze, podwyższonej wilgotności również trudniejszym zapyleniu, takich jak : hale produkcyjne, magazyny, tunele czy warsztaty, stosowane są oprawy świetlówkowe. Ich własnością jest istotniejsza stopień szczelności IP.

Koniunktura budownictwa, a ponadto nowoczesne technologie sprawiają, że wzrastają wymagania oddające się jeszcze do modułów świetlnych. To było się powodem coraz większego zastosowania takich udogodnień jak lampy LED.

Oświetlenie awaryjne led, stanowi nie tylko energooszczędne, ale również bardziej dobre a liczy dłużysz okres gwarancyjny na ich bezproblemowe działanie. Spełnia ono pełne kryterium oraz oczekiwania klientów, którzy pytają o prawidłowe wyposażenie budynku, dobre z własnymi normami.