Niecertyfikowane

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go treściami grożącymi wybuchem, niezbędne jest praktyczni narzędzi oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy opisane w przepisach działających na gruncie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych narzędzi w powierzchniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w obrębie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego a całych systemów ochrony przeciwwybuchowej, wykorzystywanych w klubie z inicjatywą morską, naziemną i podziemną.

prolesan pureProlesan Pure tehokkaita laihtumiseen pillereitä

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, kiedy również punkty kontrolne, które funkcjonują w powierzchniach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia dostające się w takich strefach powinny mieć dobre certyfikaty, także jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacje. W ramach dyrektywy narzędzia i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt stosowany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do unii drugiej wszystkie nowe urządzenia. Są aktualne w szczególności odpylające instalacje ATEX idące na przypadek w przemyśle drzewnym lub lakierniczym a wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca wykonująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w środowiskach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w dyrektywie, winien stanowić zbudowany razem z zamkniętymi w niej wytycznymi, co w pracy jest iść do obniżenia ryzyka wybuchu oraz podniesienia zakresu bezpieczeństwa mężczyzn i urządzeń (oraz środowiska) postępujących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.