Modul program kesihatan sekolah

Program Optima to sieć wielu zintegrowanych ze sobą modułów funkcjonujących w oparciu o tą jedną podstawę danych. W relacji od specyfiki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program pracuje w centrum sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) również w klasie on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy).

Titan gelTitan gel - Inovativna formula za veći penis!

Program Optima pracuje tylko w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zapoznać się z różnymi wymaganiami konfiguracji sprzętu komputerowego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy dany stanowi dla przeciętnych oraz średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z pozostałymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Kupi na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności powiązanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z tytułu narodzenia dziecka, - podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów podpisywanych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry natomiast płace jest następującą funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Wolno go skojarzyć z systemem Comarch ERP XL, z sposobem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacjach do systemu Optima pozwoli na sprawną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z systemem Płatnik, co zezwala na budowanie rozliczeń z ZUSem.