Controlling a zarzadzanie

Controlling ekonomiczny jest integralną częścią controllingu w wszystkiej solidnej firmie. Controlling budzi się ustalaniem zapotrzebowania na sposoby pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a i płynnością ekonomiczną i oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do własnego kraju przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze większa ilość i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można zaobserwować, że z controllingiem jesteśmy do budowania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w spółce, - Firma nastawiona istnieje na wykonywanie dokładnie określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który tworzy robić, że firma działa efektywniej, - Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która daje na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza zmiany w jej organizacji. Zmienia się jej forma organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a także obieg tekstów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych buduje się szczególny nacisk na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie jest znaczenia, kiedy przechodzimy do wykonywania z rachunkowością zarządczą.